Av hensyn til storauren vil NVE vurdere vilkårene for kraftverk i Gausa

1338
0
Gausa nedstrøms Follebu kraftverk

Ulike sektorer har for tiden fokus på tiltaksgjennomføring i blant annet elvene. Målet er å bedre tilstanden der ulik aktivitet har påvirket miljøet negativt.

NVE har nå vedtatt at Follebu kraftverk i Gausa må søke om konsesjon. Samtidig har de vedtatt at vilkårene for regulering og kraftverk i sideelva Raua skal revideres. Bakgrunnen er hensynet til storaurestammen som gyter i Gausavassdraget. Les mer her.