Protokoll fra årsmøtet 2021

333
0
Utsikt over Mjøsa

Vassdragsforbundet arrangerte sitt årsmøte 23. mars. Her kan du lese protokollen