Kunngjøringer

Her finner du kunngjøringer fra Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver, blant annet i forbindelse med anbudskonkurranser:

Konkurransegrunnlag Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa i 2017.

Tilbudsfrist – 23.01.2017

Spørsmålsfrist – 16.01.2017