Medlemsliste 2017
Ordinære medlemmer
Eidsvoll kommune
Hamar kommune
Ringsaker kommune
Stange kommune
Løten kommune
Lillehammer kommune
Gjøvik kommune
Østre Toten kommune
Vestre Toten kommune
Gausdal kommune
Øyer kommune
Ringebu kommune
Sør-Fron kommune
Nord-Fron kommune
Sel kommune
Vågå kommune
Lom kommune
Skjåk kommune
Dovre kommune
Lesja kommune
Oppland fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune
Fylkesmannen i Oppland 
Fylkesmannen i Hedmark 
Glommens og Laagens Brukseierforening

Raufoss Industripark 

Norsk Protein AS, Hamar
HOFF Norske Potetindustrier, Gjøvik
HOFF Norske Potetindustrier, Brumunddal
Hunton Fiber AS
KiMs Norge AS
Nortura BA Rudshøgda
Nortura BA Otta
Terina AS avd. Lillehammer
TINE Meieriet Øst Tretten
TINE Meieriet Øst Frya

TINE Meieriet Øst Dovre   

TINE Meieriet Øst Lom & Skjåk
TINE Meieriet Øst Brumunddal
Grilstad AS
Strand Unikorn AS
VOKKS Kraft AS
GLØR
GLT - Avfall
HIAS IKS
Gudbrandsdalens Uldvarefabrik AS 
Scanpole AS 

Stensli Gjenvinning AS 

Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap 
Hunderfossen Settefiskanlegg
Mjøsa Strandeierforening 
Oppland Bondelag 
Hedmark Bondelag
FNF Oppland
Støttemedlemmer
Mjøsa felles fiskerforening
A/L Lågen Fiskeelv
Driftsassistansen for VAR i Hedmark
Driftsassistansen for VAR i Oppland
Flagstad AS
NVE Region Øst 
Naturvernforbundet Gjøvik Toten Land  
Naturvernforbundet i Hedmark 
Naturvernforbundet i Oppland 
AS Oplandske Dampskibsselskap 
   

2005 © mikweb design