Foredrag fra fagdagen 31.03.2017
Her kan du se alle foredragene fra Vassdragsforbundets årsmøte og fagdag på Honne 31. mars 2017.

Oppfølging av vannforvaltningsplanen - lokal erfaring v/Eirik Røstadsand, Vestre Toten kommune

Storauren - eksempler på tiltak i Hunderfossen v/Runar M. Rueslåtten, Eidsiva Vannkraft AS

Mulige tiltak for fisken i Lenaelva v/Gaute Thomassen, Fylkesmannen i Oppland

Tiltak i landbruket - ordningen med regionale miljøtilskudd (RMP) v/Thomas Smeby, Fylkesmannen i Oppland og Margrete Nøkleby, Hedmark Bondelag

Mjøsovervåkingen i 2016 v/Jarl Eivind Løvik, NIVA Region Innlandet

Lokal overvåking av utvalgte miljøgifter i Mjøsa v/Øyvind Garmo, NIVA Region Innlandet 

   

2005 © mikweb design