Eutrofiering av Mjøsa – Ny rapport

1482
0
Mørkere skyer over Mjøsa?

Både forskning og miljømyndigheter har de siste årene uttrykt en viss bekymring for næringssaltsituasjonen i Mjøsa. Med midler fra Miljødirektoratet, ga Vassdragsforbundet derfor NIBIO og NIVA i oppdrag å sammenstille data rundt dette og skissere mulige tiltak for å redusere fosforavrenningen. Rapporten med ni faktaark ser du HER.