Informasjon

Overvåking 2021 – Aktivitet på Mjøsa

0
Mjøsa – utsikt fra Stangelandet mot Skreifjella (foto: NIVA)

På oppdrag fra Vassdragsforbundet har NIVA ansvar for gjennomføringen av overvåkingsprogrammet i vannområde Mjøsa. Dette har foregått siden 1972 og omfatter undersøkelser av vannkvalitet og økologisk tilstand i Mjøsa og de største tilløpselvene, samt i utløpselva Vorma. Les mer

Oppsummering strandrydding

0

Under aksjonen Hold Innlandet Rent, ryddet nesten 4000 frivillige oppunder 20 tonn avfall parallelt i 16 kommuner – altså et skikkelig krafttak for Mjøsa, Lågen og Randsfjorden. Takk til alle som deltok! 

I tillegg var det en del aktivitet i andre kommuner i Oppland og Hedmark. Det er nå lagt ut et album med bilder fra strandryddeuka.

I Gudbrandsdalen planlegges del 2 av oppryddingsprosjektet, nemlig fjerning av hele rundballer fra Losnadeltaet. Dette skjer trolig i juni 2019.

Høringsmøter og webinarer

0
Jordbruksarealer ved Mjøsa

Innlandet og Viken vannregion har fastsatt dato og tema for høringsmøter og webinarer i forbindelse med høring av forslag til oppdaterte regionale vannforvaltningsplaner: Invitasjon til høringsmøter og webinarer (vannportalen.no).

Hold av dato for temaer som er interessante for deg. Program kommer fortløpende. Spre gjerne informasjonen til andre du vet er interessert.

Høring: Webinar-program

0
Behov for biotopforbedrende tiltak?

Oppdatert vannforvaltningsplan for Innlandet og Viken vannregion er på høring. Påmelding og fullt program for webinarene i april finner du nå på Vannportalen. Påmeldingsfrist er to dager før møtet, og møtelenke sendes til alle deltakerne dagen før møtet. Spre gjerne informasjonen til kolleger og andre interesserte.

Vannområdesamling ved Mjøsa

0

I midten av juni arrangerte vannområde Glomma og Grensevassdragene sammen med oss samling for vannområdene i vannregion Glomma. Faglig var vi i løpet av to dager innom Mjøsaksjonen, E6 i Åkersvika, flomsikring i Brumunda, presentasjon av innlandets vannområder, samt diverse faglige innlegg om ulike vann- og tiltaksrelaterte temaer. Et sosialt høydepunkt var oppholdet på Hoel Gård på Nes.

Midlertidig flytting

0

I forbindelse med ombygging er Fylkesmannen i Innlandet, og dermed Vassdragsforbundet som leietaker, fra i dag (3. september) på plass i midlertidige lokaler i Industrigata 17, 2619 Lillehammer. På nyåret 2020 er vi tilbake i Nye Rosenlund. 

Presentasjoner Vassdragsforbundets fagdag

0
Mjøsa ved Kise

Det ble også gjennomført en fagdag 23. mars. Her er presentasjonene:

Vannforvaltning – Mari Olsen, Innlandet fylkeskommune

Mjøsovervåkingen 2020 – Jan-Erik Thrane, NIVA

Ny Mjøsaksjon – Odd Henning Stuen, Vassdragsforbundet

Eutrofi Mjøsa – Marianne Bechmann, NIBIO og Jan-Erik Thrane, NIVA

Vann i kommunen – Gaute Thomassen, Vestre Toten kommune

Hvordan bedre miljøtilstanden i vassdrag med tekniske inngrep?

0

Vassdragsforbundet for Mjøsa arrangerer i samarbeid med fylkeskommune, FNF-Oppland og Fylkesmannen et seminar i restaurering av vassdrag fredag 6. april.

Målet med seminaret er å gi deltagerne praktisk innføring i ulike tiltak for å bedre forholdene i vassdrag som er preget av ulike former for tekniske inngrep, samt hvordan flomsikring og andre inngrep i vassdrag kan gjennomføres på en mest mulig miljøvennlig måte. Målgruppen er ansatte som arbeider med inngrep/tiltak i vassdrag i kommuner i Oppland, vannområder, fylkeskommune og statlige etater, samt for interesserte i frivillige organisasjoner som engasjerer seg i vannforvaltning.

Vi har fått Ulrich Pulg fra UNI Research Miljø som den mest sentrale foredragsholderen på seminaret. Pulg er en av landets fremste eksperter på fysisk restaurering av vassdrag, og han er hovedforfatter av «Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø».

Program og påmelding ser du her

Seminaret finner sted i auditoriet i lokalene til Statens vegvesen på Lillehammer fredag 6. april fra kl. 10.00 – 17.00. Bruk hovedinngangen til Statens vegvesen, og registrer deg i resepsjonen.

Frist for påmelding er mandag 12. mars.

 

Årsrapport for 2016

40

Da er også hovedrapporten for fjorårets overvåking i vannområde Mjøsa klar.
Se den her.

Protokoll fra årsmøtet 2021

0
Utsikt over Mjøsa

Vassdragsforbundet arrangerte sitt årsmøte 23. mars. Her kan du lese protokollen