Informasjon

Fotokonkurranse

0
Søppel i nordenden av Losna

Del dine opplevelser av plastsøppel i naturen og send inn dine beste bilder til fotokonkurransen som arrangeres av Eidsiva Energi AS, Hold Innlandet Rent og TV-aksjonen Innlandet. Les mer

Overvåking i vannområde Mjøsa 2017 – Årsrapport

0

Da har NIVA levert hovedrapporten for mjøsovervåkingen i 2017. Den økologiske tilstanden var god på alle prøvetakingsstasjonene i Mjøsa, men var nær grensen god/moderat i Furnesfjorden. Se rapporten her.

Beredskap ved ev. algeoppblomstring

0
Algeoppblomstring ved Domkirkeodden i 2019 – foto Bjørnar Fjeldberg

Mange fikk føling med cyanobakterier (blågrønnalger) i Mjøsa sommeren 2019. Vassdragsforbundet i samarbeid med NIVA har også i år anbefalt kommunene rundt innsjøen å lage en plan for hvordan de skal håndtere en eventuell ny oppblomstring. Bakgrunnsinformasjon om temaet, praktiske råd om hvordan man kan overvåke ved badeplassene og hvordan man vurderer risiko med hensyn til bading, er sendt kommunene. Les mer 

Årsmøte og fagdag 2019

0

Hjertelig velkommen til årsmøte og fagdag på Honne Hotell og Konferansesenter mandag 25. mars. Program ser du her.

Fagdagen, som starter kl. 10.40, er gratis og åpen for alle, og har en rikholdig meny. Her får du siste nytt om flere temaer.

Husk  påmelding  senest  18.  mars  (se  programmet).

Høring: Webinar-program

0
Behov for biotopforbedrende tiltak?

Oppdatert vannforvaltningsplan for Innlandet og Viken vannregion er på høring. Påmelding og fullt program for webinarene i april finner du nå på Vannportalen. Påmeldingsfrist er to dager før møtet, og møtelenke sendes til alle deltakerne dagen før møtet. Spre gjerne informasjonen til kolleger og andre interesserte.

Algene i Mjøsa er ikke giftige

0
Algeoppblomstring ved Domkirkeodden – Foto: Bjørnar Fjeldberg

Mjøsa har den siste tiden fått en grønn farge flere steder. Dette skyldes oppblomstring av cyanobakterier (blågrønnalger). Disse kan potensielt produsere giftstoffer.

Det er derfor sendt inn prøver til analyse. Vassdragsforbundet bekoster disse analysene, og nå konkluderer NIVA med at cyanobakterietypen som danner oppblomstringer i Mjøsa, ikke er giftproduserende. Les mer

Årsrapport for 2016

40

Da er også hovedrapporten for fjorårets overvåking i vannområde Mjøsa klar.
Se den her.