De faste prøvestasjonene i Mjøsa

1. Brøttum – Midtfjords utenfor Samuelstuen Camping.
2. Kise – Midtfjords utenfor Bioforsk på Kise.
3. Furnesfjorden – Midtfjords utenfor Jessnes.
4. Skreia – Hovedstasjon, midt mellom Totenvika og Rotlia.