Blir det algeoppblomstring i sommer?

48
0

Algeoppblomstringen i 2019 – foto Bjørnar Fjeldberg

Som de senere åra, anbefaler Vassdragsforbundet og NIVA i samråd med Statsforvalteren i Innlandet også nå kommunene rundt Mjøsa å lage en plan for hvordan de skal håndtere eventuell ny oppblomstring av cyanobakterier (blågrønnalger). Du kan lese skrivet her.

DEL
Forrige artikkelElveovervåking 2024