De faste prøvestasjonene i Mjøsa

BRØTTUM – Midtfjords ved Samuelstuen Camping

 

KISE – Midtfjords utenfor tidligere Bioforsk Kise

 

FURNESFJORDEN – Midtfjords mellom Jessnes og Snippsandodden

 

SKREIA – Hovedstasjon, midtfjords mellom Totenvika og Rotlia