Elveovervåking 2024

131
0

Joanna fra NIVA sjekker Lågen ved Tretten

Årets overvåking i vannområde Mjøsa er godt i gang. Tirsdag og onsdag denne uka har vi vært med NIVA i elvene Hunnselva, Lågen, Svartelva og Vikselva for å undersøke bunndyr og heterotrof begroing (inkluderer sopp og bakterier som bruker lett nedbrytbart organisk materiale som mat). De samme elvene blir i sensommer og høst undersøkt for påvekstalger og bunndyr.