Om oss

Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver er en ideell forening som ble stiftet 31. mars 2003. Vassdragsforbundet  har sin opprinnelse i Mjøsovervåkingen som ble startet på begynnelsen av 1970-tallet som ledd i et landsomfattende statlig overvåkingsprogram på vannforurensning.
Odd Henning Stuen er daglig leder og har vært ansatt siden 1. mars 2005. Vassdragsforbundet leier kontorplass hos Statsforvalteren i Innlandet på Lillehammer.

Forbundet har nå 56 medlemmer, nærmere bestemt 20 kommuner, Innlandet fylkeskommune, Statsforvalteren i Innlandet, 3 vassdragsregulanter, 19 andre bedrifter, 3 interesseorganisasjoner og 9 støttemedlemmer.

Se Vassdragsforbundets vedtekter og Medlemsoversikt

Vassdragsforbundet har dette styret f.o.m. 11. april 2024:

Kjetil Bjørklund, Gjøvik kommune – styreleder (2 år) med vara Ole Midthun, Hamar kommune

Inger Lise Willerud, Østre Toten kommune – nestleder (1 år) med vara Julianne Netteland, Hamar kommune

 Kirsti Godager, Stange kommune (2 år) med vara Anders Nybakken, Nord-Fron kommune 

Trond Taugbøl, GLB (2 år) med vara Stein Ivar Johnsen, GLB 

Mai Riise, Hias IKS (2 år) med vara Monica Engejordet, Raufoss Industripark

Siv Barkald, TINE (1 år) med vara Inge Morten Haave, GLØR

Bjørnhild Kihle, Innlandet Bondelag (1 år) med vara Kristina Hegge, Innlandet Bondelag

Morten Aas, FNF Innlandet (1 år) med vara Aina BrusveenFNF Innlandet

Hanne Thingstadberget, Innlandet fylkeskommune (2 år) med vara Ane Dorthea Lundberg Nordlie, IFK

Sigrid Hårstad Pålsrud, Statsforvalteren i Innlandet (1 år) med vara Thomas Smeby, SFIN

Valgkomité: Linn Christin Myhrer Rueslåtten, Statsforvalteren i Innlandet – leder (1 år), Ragnhild Skogsrud, Hamar kommune (2 år) og Gaute Thomassen, Hunton Fiber AS (2 år)

Revisor: Inter Revisor AS, Gjøvik

Regnskapsfører: Accountor Gjøvik AS