Tjenester

Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver har følgende oppgaver:

  • Finansiere, gjennomføre og rapportere en årlig tilstandsovervåking.
  • Fastsette miljømål for Mjøsa og tilløpselvene og foreslå tiltak for at disse kan nås.
  • Koordinere og samordne andre pågående undersøkelser i vassdraget.
  • Drive informasjons- og motivasjonsarbeid.
  • Gjøre spesielle undersøkelser ved behov.
  • Være sekretariat for vannområde Hunnselva i pilotfasen.
  • Være vannområdeutvalg for vo Mjøsa, der daglig leder er vannområdekoordinator.