Vannområde Hunnselva

I første planfase i Norge jobbet man etter Vannforskriften i et antall utvalgte vannområder. Hunnselva var ett av pilotområdene. Vannforvaltningsplan for disse ble vedtatt og godkjent i 2010.

Nå videreføres arbeidet i Hunnselvvassdraget innenfor vannområde Mjøsa.