Vannområde Hunnselva

Kontaktpersoner
Funksjon/Representerer  Navn  E-post    Tlf.nr.
Leder i Vannområdeutvalget Even Solhaug even.solhaug@norgespost.no 61186174
Leder i Arbeidsutvalget Eirik Røstadsand eirik.roestadsand@vestre-toten. kommune.no 61153317
Fylkesmannen i Oppland Ola Hegge oh@fmop.no 61266061
Sekretariat Odd H. Stuen ohs@fmop.no 61266137

Adresseliste Hunnselva

Vestre Toten kommune, Postboks 84, 2831 Raufoss
Gjøvik kommune, Serviceboks, 2810 Gjøvik
Gran kommune, Rådhusv. 39, 2770 Jaren
Oppland fylkeskommune, Serviceboks, 2626 Lillehammer
Fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavdelingen, HER
Fylkesmannen i Oppland, Landbruksavdelingen, HER
Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver, HER
NVE Region Øst, Postboks 4223 Bedriftssenteret, 2307 Hamar
Statens vegvesen Region Øst, Postboks 1010 Skurva, 2605 Lillehammer
Mattilsynet, Regionkontoret for Hedmark og Oppland, Felles postmottak, Boks 383, 2381 Brummundal
Mattilsynet, Distriktskontoret Gjøvik, Toten og Land, Felles postmottak, Boks 383, 2381 Brummundal
Bergvesenet, Postboks 3021 Lade, 7441 Trondheim
Jernbaneverket, Postboks 4350, 2308 Hamar
ROM eiendom AS, Skippergt. 31, 0048 Oslo
Gjøvikregionen Helse- og miljøtilsyn v/Kommuneoverlegen, Teknologivegen 4, 2815 Gjøvik
GLT-Avfall, Postboks 113, 2807 Hunndalen
Eidsiva Nett AS, Divisjon nettforvaltning, Postboks 4100, 2307 Hamar
VOKKS AS, Postboks 160, 2882 Dokka
Telenor AS, Servicesenter for nettutbygging, Postboks 7150, 5020 Bergen
Norgesbuss Oppland AS, Lilleengvegen 15, 2827 Hunndalen
Norges Handikapforbund avd. Gjøvik v/Laila Larsen, Rognstadvn. 4, 2827 Hunndalen
Naturvernforbundet i Gjøvik v/Inger Hansen, Stenslivegen 103, 2817 Gjøvik
Forum for Natur og Friluftsliv Oppland, Pb. 386, 2602 Lillehammer

Vardal Bondelag v/Ole Christian Øksne, Vardalsv. 737, 2825 Gjøvik

Vardal Grunneierlag v/Liv Rigmor Sølland, Dalborgvegen 282, 2817 Gjøvik
Vardal Skogeierlag v/Johan Aalstad, Vardalsvegen 920, 2822 Bybrua
VOKKS, Hovlandsv. 5A, 2860 Hov
Eina Grunneierlag v/Lars Arne Mjørlund, 2843 Eina
Hunnselva Grunneierlag v/Boye Markestad, Heksum, 2846 Bøverbru
Vestre Toten Jeger- og Fiskerforening – Fiskeutvalget for Hunnselva v/Per Erik Svenskerud, Sev. Olsens veg 56, 2830 Raufoss
Raufoss Eiendomsforvaltning AS v/John Einar Jørgensen, Pb. 103, 2831 Raufoss
Autotrans Utleiebygg ANS (LRN), Thomasdalen 14, 2818 Gjøvik
Evensen & Skjellerud, 2830 Raufoss
Bjørn Eiendom A/S, Pb. 174, 2831 Raufoss
Toten Transport, Pb. 48, 2831 Raufoss
Vestre Toten Bondelag v/Stian Pettersbakken, 2846 Bøverbru
Eina Bondelag v/Åge M. Kløvrud, Rustad, 2843 Eina
Vestre Toten Bonde og Småbrukerlag v/Odd A. Frydenlund, 2840 Reinsvoll
Vestre Toten Skogeierlag v/Åge Midtbu, 2843 Eina
Raufoss Handelsstandsforening, v/Lars Erik Evensen, Kjellern, 2830 Raufoss
Hunton Fiber AS, Serviceboks 71, 2810 Gjøvik
Mustad Næringspark v/Per Olav Olsen, Pb. 41, 2801 Gjøvik
Hydro Raufoss Automotive, Pb. 41, 2806 Raufoss
AL Settefisk, Postboks 13, 2853 Reinsvoll
NOF – Oppland, Boks 18, 2870 Dokka
Gjøvik og Toten Sportsfiskeklubb, Skumsjøvegen 578, 2827 Hunndalen
Oppland Bondelag, Kirkeg. 70, 2609 Lillehammer
Oppland Bonde- og småbrukerlag, Industrig. 56, 2619 Lillehammer
Vestre Toten Utmarkslag v/Ole Kristian Egge, Knatterud, 2846 Bøverbru
Mjøsen Skog BA, Kirkeg. 70, 2609 Lillehammer
Skumsjøen Sameielag v/Knut Gulbrandsen, Dalborgv. 282, 2817 Gjøvik
Skumsjøen hytteforening v/Erik Langedrag, Einerbakken 31, 2827 Hunndalen
Gjøvik & Toten Sportsfiskeklubb v/Håvard Lervold, Vardestien 22, 2817 Gjøvik
AS Oppland Metall, Postboks 46, 2801 Gjøvik
Unicon AS, 2811 Hunndalen