Høyere konsentrasjoner av fosfor i Mjøsa året etter «Hans»

56
0

Alger i Mjøsa – Illustrasjonsfoto (Vassdragsforbundet)

I starten av mai 2024 tok NIVA vannprøver fra ulike dyp ved de fire overvåkings- stasjonene i Mjøsa. Målingene viser at konsentrasjonene av fosfor da var høyere enn normalt, antakelig som følge av tilførsler under uværet «Hans». De overskred imidlertid ikke det lokale miljømålet for fosfor. Les mer her