Kontakt oss

Adresse:
Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver
Postboks 987
2604 LILLEHAMMER

Midlertidig besøksadresse: 
Industrigata 17, Lillehammer

Org.nr: 985 849 102
Telefon: 61 26 61 37
Mobil: 950 59 073
E-post: fmopohs@fylkesmannen.no