Om oss

Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver er en ideell forening som ble stiftet 31. mars 2003. Vassdragsforbundet  har sin opprinnelse i Mjøsovervåkingen som ble startet på begynnelsen av 1970-tallet som ledd i et landsomfattende statlig overvåkingsprogram på vannforurensning.
Odd Henning Stuen er daglig leder og har vært ansatt siden 1. mars 2005. Vassdragsforbundet leier kontorplass hos Fylkesmannen i Oppland på Lillehammer.

Forbundet har nå 61 medlemmer, nærmere bestemt 20 kommuner, 2 fylkeskommuner, Fylkesmannen i Innlandet, 3 vassdragsregulanter, 21 andre bedrifter, 4 interesseorganisasjoner og 10 støttemedlemmer.

Se Vassdragsforbundets oppdaterte vedtekter og Medlemsoversikt. 

Vassdragsforbundet har dette styret f.o.m. 22. mars 2018:

Yngve Brateng Fjeldstad, Gjøvik kommune – styreleder (2 år) med vara Erik Evenrud, Gjøvik kommune

Kari Svelle Reistad, Hamar kommune – nestleder (1 år) med vara Ole Roger Strandbakke, Ringsaker kommune

Marit Svanborg, Lesja kommune (2 år) med vara Bente Moringen, Øyer kommune 

Trond Taugbøl, GLB (2 år) med vara Torbjørn Østdahl, GLB 

Lars Aashammer, Norsk Protein AS (2 år) med vara Harald Tømmerstigen, Strand Unikorn

Brit Monica Pettersen, TINE (1 år) med vara Inge Morten Haave, GLØR

Bjørnhild Kihle, Oppland Bondelag (1 år) med vara Margrete Nøkleby, Hedmark Bondelag

Ole Morten Fossli, FNF Oppland (1 år) med vara Bjørn FrøsakerFNF Oppland

Mari Olsen, Oppland fylkeskommune (1 år) med vara Hanne Thingstadberget, Hedmark fylkeskommune

Thomas Smeby, FMOP – LA (1 år) med vara Tore Pedersen, FMOP – MA

Lars Martin Hagen, FMHE – LA (fra juni 2018 til mars 2019) 

Valgkomité: Ragnhild Skogsrud, FMHE – leder, Sigrun Skjelseth, Løten kommune og Ole Tvete Muriteigen, Sør-Fron kommune – alle for 2 år

Revisor: BDO AS (Gjøvik)

Regnskapsfører: Accountor Gjøvik AS