Om oss

Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver er en ideell forening som ble stiftet 31. mars 2003. Vassdragsforbundet  har sin opprinnelse i Mjøsovervåkingen som ble startet på begynnelsen av 1970-tallet som ledd i et landsomfattende statlig overvåkingsprogram på vannforurensning.
Odd Henning Stuen er daglig leder og har vært ansatt siden 1. mars 2005. Vassdragsforbundet leier kontorplass hos Fylkesmannen i Oppland på Lillehammer.

Forbundet har nå 61 medlemmer, nærmere bestemt 20 kommuner, 2 fylkeskommuner, Fylkesmannen i Innlandet, 3 vassdragsregulanter, 21 andre bedrifter, 4 interesseorganisasjoner og 10 støttemedlemmer.

Se Vassdragsforbundets oppdaterte vedtekter og Medlemsoversikt. 

Vassdragsforbundet har dette styret f.o.m. 25. mars 2019:

Eirik Røstadsand, Vestre Toten kommune – styreleder (1 år) med vara Erik Evenrud, Gjøvik kommune

Kari Svelle Reistad, Hamar kommune – nestleder (2 år) med vara Ole Roger Strandbakke, Ringsaker kommune

Marit Svanborg, Lesja kommune (1 år) med vara Bente Moringen, Øyer kommune 

Trond Taugbøl, GLB (1 år) med vara Torbjørn Østdahl, GLB 

Lars Aashammer, Norsk Protein AS (1 år) med vara Harald Tømmerstigen, Strand Unikorn

Siv Barkald, TINE (2 år) med vara Inge Morten Haave, GLØR

Bjørnhild Kihle, Oppland Bondelag (2 år) med vara Lars Opsal jr., Hedmark Bondelag

Ole Morten Fossli, FNF Oppland og Hedmark (2 år) med vara Morten AasFNF Oppland og Hedmark

Mari Olsen, Oppland fylkeskommune (2 år) med vara Hanne Thingstadberget, Hedmark fylkeskommune

Ragnhild Skogsrud, Fylkesmannen i Innlandet (2 år) med vara Thomas Smeby, FMIN

Valgkomité: Ola Hegge, FMIN – leder (2 år), Sigrun Skjelseth, Løten kommune (1 år) og Ole Tvete Muriteigen, Sør-Fron kommune (1 år)

Revisor: BDO AS (Gjøvik)

Regnskapsfører: Accountor Gjøvik AS