Om oss

Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver er en ideell forening som ble stiftet 31. mars 2003. Vassdragsforbundet  har sin opprinnelse i Mjøsovervåkingen som ble startet på begynnelsen av 1970-tallet som ledd i et landsomfattende statlig overvåkingsprogram på vannforurensning.
Odd Henning Stuen er daglig leder og har vært ansatt siden 1. mars 2005. Vassdragsforbundet leier kontorplass hos Fylkesmannen i Innlandet på Lillehammer.

Forbundet har nå 57 medlemmer, nærmere bestemt 20 kommuner, Innlandet fylkeskommune, Statsforvalteren i Innlandet, 3 vassdragsregulanter, 20 andre bedrifter, 3 interesseorganisasjoner og 9 støttemedlemmer.

Se Vassdragsforbundets vedtekter og Medlemsoversikt

Vassdragsforbundet har dette styret f.o.m. 29. mars 2022:

Eirik Røstadsand, Vestre Toten kommune – styreleder (2 år) med vara Sigrun Skjelseth, Løten kommune

Inger Lise Willerud, Østre Toten kommune – nestleder (1 år) med vara Ole Roger Strandbakke, Ringsaker kommune

 Eldri Siem, Sel kommune (2 år) med vara Ingunn Synstnes, Sel kommune 

Trond Taugbøl, GLB (2 år) med vara Torbjørn Østdahl, GLB 

Lars Aashammer, Biosirk Norge AS (2 år) med vara Harald Tømmerstigen, Strand Unikorn AS

Siv Barkald, TINE (1 år) med vara Inge Morten Haave, GLØR

Bjørnhild Kihle, Innlandet Bondelag (1 år) med vara Astrid Simengård, Innlandet Bondelag

Ole Morten Fossli, FNF Innlandet (1 år) med vara Morten AasFNF Innlandet

Mari Olsen, Innlandet fylkeskommune (1 år) med vara Hanne Thingstadberget, Innlandet fylkeskommune

Heidi Eriksen, Statsforvalteren i Innlandet (1 år) med vara Thomas Smeby, Statsforvalteren i Innlandet

Valgkomité: Ola Hegge, FMIN – leder (1 år), Ragnhild Skogsrud, Hamar kommune (2 år) og Ole Tvete Muriteigen, Sør-Fron kommune (2 år)

Revisor: BDO AS (Gjøvik)

Regnskapsfører: Accountor Gjøvik AS