Om oss

Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver er en ideell forening som ble stiftet 31. mars 2003. Odd Henning Stuen er daglig leder og har vært ansatt siden 1. mars 2005. Vassdragsforbundet leier kontorplass hos FMOP på Lillehammer.

Forbundet har nå 64 medlemmer, nærmere bestemt 20 kommuner, 2 fylkeskommuner, 2 fylkesmenn, 3 vassdragsregulanter, 27 bedrifter, avfallsselskaper og interesseorganisasjoner, samt 10 støttemedlemmer.

Se Vassdragsforbundets vedtekter og Medlemsoversikt.

Vassdragsforbundet har dette styret f.o.m. 31. mars 2017:

 • Yngve Brateng Fjeldstad, Gjøvik kommune – styreleder (1 år)med vara Erik Evenrud, Gjøvik kommune
 • Kari Svelle Reistad, Hamar kommune – nestleder (2 år) med vara Ole Roger Strandbakke, Ringsaker kommune
 • Ingunn Synstnes, Sel kommune (1 år) med vara Marit Svanborg, Lesja kommune
 • Torbjørn Østdahl, GLB (1 år) med vara Trond Taugbøl, GLB
 • Lars Aashammer, Norsk Protein AS (1 år) med vara Harald Tømmerstigen, Strand Unikorn
 • Brit Monica Pettersen, TINE (2 år) med vara Inge Morten Haave, GLØR
 • Bjørnhild Kihle, Oppland Bondelag (2 år) med vara Margrete Nøkleby, Hedmark Bondelag
 • Ole Morten Fossli, FNF Oppland (2 år) med vara Bjørn FrøsakerFNF Oppland
 • Kristin Loe Kjelstad, Oppland fylkeskommune (2 år) med vara Hanne Thingstadberget, Hedmark fylkeskommune
 • Thomas Smeby, FMOP – LA (1 år) med vara Tore Pedersen, FMOP – MA
 • Kristine Schneede, FMHE – MA (2 år) med vara Lars Martin Hagen, FMHE – LA
 • Valgkomité: Sigrun Skjelseth, Løten kommune – leder, Ragnhild Skogsrud, FMHE og Brit K. Lundgård, Øyer kommune
 • Revisor: BDO AS (Gjøvik)
 • Regnskapsfører: Accountor Gjøvik AS

Bakgrunn
Vassdragsforbundet har sin opprinnelse i Mjøsovervåkingen som ble startet på begynnelsen av 1970-tallet som ledd i et landsomfattende statlig overvåkingsprogram på vannforurensning. Les mer

Vassdragsforbundet er en ideell forening med følgende medlemmer: Kommunene rundt Mjøsa og i Gudbrandsdalen, Fylkesmennene og fylkeskommunene i Oppland og Hedmark, Mjøsregulanten (GLB), industribedrifter og frivillige organisasjoner med mjøstilknytning.