Nytt år med Mjøsa og korona

1156
0
Vassdragsforbundet overvåker miljøtilstanden i Mjøsa og elvene

Vassdragsforbundet fortsetter å ha kontorplass i Enhet vannforvaltning og forurensning hos Statsforvalteren i Innlandet (tidl. Fylkesmannen). Ny samarbeidsavtale gjelder for fem år, fra 1. januar 2021 til 31. desember 2025, med mulighet for forlengelse i ytterligere to år. Nå gjelder derimot 100 % hjemmekontor, pga. koronasituasjonen.

Vår epost er foreløpig endret til fmopohs@statsforvalteren.no (gammel fungerer inntil videre). Adresse og annen kontaktinformasjon er uendret.

NIVA fortsetter overvåkingen på Mjøsa og i elvene i 2021.

Årsmøte og fagdag arrangeres på Honne Hotell og Konferansesenter (Biri) 23. mars 2021. Vær forberedt på at dette kan måtte gjennomføres digitalt.