Regional vannforvaltningsplan er på høring 1.2. – 31.5.2021

1279
0
Biotoptiltak i elv

Regionale vannforvaltningsplaner med tiltaks- og handlingsprogram for Innlandet og Viken vannregion er lagt ut på høring. Høringsfristen er 31. mai 2021. Spre gjerne informasjon om høringen til andre interesserte.

Høringsdokumenter og informasjon om høringsinnspill finner du på:

Vannportalen.no: Høring av regionale vannforvaltningsplaner for Innlandet og Viken vannregion og for de norske delene av vannregion Västerhavet (vannportalen.no)

Viken.no: Høring: Regionale vannforvaltningsplaner – Viken fylkeskommune