Overvåking 2021 – Aktivitet på Mjøsa

1524
0
Mjøsa – utsikt fra Stangelandet mot Skreifjella (foto: NIVA)

På oppdrag fra Vassdragsforbundet har NIVA ansvar for gjennomføringen av overvåkingsprogrammet i vannområde Mjøsa. Dette har foregått siden 1972 og omfatter undersøkelser av vannkvalitet og økologisk tilstand i Mjøsa og de største tilløpselvene, samt i utløpselva Vorma. Les mer