Årsrapport for 2020

1780
0
Mjøsa – en dag i mai

NIVA har også i fjor gjennomført overvåkingen i vannområde Mjøsa på oppdrag for Vassdragsforbundet. Nå er den detaljerte hovedrapporten klar.