God økologisk tilstand i Mjøsa i 2021

1109
0

En samlet vurdering av planteplankton, fosforkonsentrasjon og siktedyp ved fire stasjoner i Mjøsa viser at hovedvannmassene i Norges største innsjø var i god økologisk tilstand i 2021. Ved to stasjoner var det likevel noe mer alger enn ønskelig. Les mer