Innlegg fra fagdagen 29.03.2022

1047
0
Bilde fra Furnesfjorden

Her finner du presentasjonene fra Vassdragsforbundets fagdag på Honne: 

NIVAs overvåkingsprogram for 2022

Vannforvaltningen i 2022 og framover – hva skjer?

«Ny Mjøsaksjon» – forslag til opplegg

Mjøsovervåkingen i 2021 – Resultater og analyser

Restaurering – Biotoptiltak i Lenaelva

Bilder under «Lenaelva» er tatt av Kjetil Rolseth og Norconsult.

Restaurering – Fjerning av gammel dam i Tromsa

Bilder under «Tromsa» er tatt av Kjetil Rolseth, Tore Solbakken, Digitalt arkiv, Gudbrandsdølen Dagningen og Odd Henning Stuen.

Private avløp – en nøkkelfaktor til en renere Mjøsa

Hunnselvas Venner