«Blågrønnalger» i Mjøsa i år?

1010
0
Algeoppblomstringen i 2019 – foto Bjørnar Fjeldberg

Også for sommeren 2023 anbefaler Vassdragsforbundet og NIVA, i samråd med Statsforvalteren i Innlandet kommunene rundt Mjøsa å lage en plan for hvordan de skal håndtere en eventuell oppblomstring av cyanobakterier (blågrønnalger). Se info her.