Overvåkingen på Mjøsa 2023 er i gang

1007
0
En vårdag på Mjøsa

Den 8. mai gjennomførte NIVA årets første prøvetakingsrunde på Mjøsa. Du kan lese en kortfattet feltrapport her. Vi nevner også at i starten av mai ble det gjort bunndyrundersøkelser på tre stasjoner i hver av elvene Gausa, Mesna, Moelva og Brumunda.