Lenker

FAKTASIDER
·  Vann og vassdrag
·  Mjøsovervåkingen
·  Fiskearter i Mjøsa (poster)
·  EUs vanndirektiv
·  Vannportalen
·  Veiledning på Vannportalen
·  VannNett-Portal
·  Vannmiljø
·  seNorge.no
·  Miljøstatus i ferskvann
OFFENTLIGE MYNDIGHETER
·  Info fra regjering og dept.
·  Miljødirektoratet
·  NVE
·  Karttjenester NVE
·  Mattilsynet
·  Nasjonalt folkehelseinstitutt
·  Fylkesmennene i Norge
·  Miljøkommune.no
·  Veiviser i det offentlige
·  Oppland fylkeskommune
·  Hedmark fylkeskommune
SENTRALE INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER
·  Norsk institutt for vannforskning
·  NIVA Region Innlandet
·  Matportalen
·  Vitenskapskomiteen for mat og miljø
·  Miljøalliansen
·  NIBIO – Jord, vann og miljø
·  Norsk Vann
·  Norsk hydrologiråd
·  Norsk Vannforening
·  Norsk institutt for naturforskning
·  Glommens og Laagens Brukseierforening
·  Norges Naturvernforbund
·  Samarbeidsrådet for biologisk mangfold
·  Miljøringen
ANDRE VANNSIDER
·  Reguleringer og fisk i Innlandet
·  Vätternvårdsförbundet
·  Vänerns vattenvårdsförbund

MEDIA
·  Gudbrandsdølen Dagningen
·  Lokalavisa Dølen
·  Oppland Arbeiderblad
·  Hamar Arbeiderblad
·  Hamar Dagblad
·  Ringsaker Blad
·  NRK Hedmark og Oppland

DIV. RAPPORTER 
·  FMOP – rapporter
SKOLE & BARN
·  Nettverk for miljølære
·  Miljøjournalistene
·  Vannkunnskap.no
·  Miljøagentene
·  Blant fiskene i Mjøsa
·  Bekkis
·  Hamar naturskole
·  Vannsekken for skolene