Overvåking i vannområde Mjøsa 2017 – Årsrapport

1655
0

Da har NIVA levert hovedrapporten for mjøsovervåkingen i 2017. Den økologiske tilstanden var god på alle prøvetakingsstasjonene i Mjøsa, men var nær grensen god/moderat i Furnesfjorden. Se rapporten her.