Overvåking i vannområde Mjøsa – årsrapport for 2018

2153
0
Utsikt fra Gillundstranda mot Skreifjella

Da har NIVA levert «hovedrapporten» for fjorårets mjøsovervåking – se her.