Midler til lokale tiltak

1488
0
Mjøsa – foto Odd Henning Stuen

Også i 2020 har Vassdragsforbundet satt av noen kroner for «Tilskudd til lokale arrangementer», det vil si ulike tiltak/aktiviteter som faller inn under helhetlig vannforvaltning. Det kan søkes fortløpende pr epost til daglig leder. Eksempelvis søker nyopprettede Hunnselvas Venner om tilskudd til formidling og tilrettelegging langs elva.