Overvåking i store sjøer

1601
0
Skyer over Mjøsa – foto Odd Henning Stuen

Siden 2015 har man i programmet Økostor undersøkt forholdene i Norges 25 største innsjøer. Mjøsa når miljømålet om god økologisk tilstand, men i de siste årene har innsjøen vist tegn til å være negativt påvirket av klimaendringer. Vassdragsforbundet følger gjennom sin overvåking med på utviklingen framover. Se nyhetssak og rapporter hos Miljødirektoratet.