Mjøsovervåkingen

973
0
Foto: NIVA

Etter høstens anbudsprosess er det klart at Norsk institutt for vannforskning (NIVA) skal overvåke Mjøsa og elvene i 2022 og 2023, med opsjon for ytterligere ett pluss ett år (2024 og 2025).