Ny rapport om mjøsovervåkingen i 2023

131
0

Utsikt over Furnesfjorden

Samlet tilstand med hensyn til eutrofiering beregnes basert på planteplankton, Tot-P (total-fosfor) og siktedyp etter «det verste styrer-prinsippet». I 2023 var det god økologisk tilstand ved Skreia, Furnesfjorden og Brøttum, mens tilstanden ved Kise var moderat pga. lavt siktedyp (effekt av flom og stor stofftransport). Det har vært god tilstand ved alle Mjøsa-stasjoner om vi ser på snitt av siste treårsperiode. NIVA overvåker Mjøsa og elvene for Vassdragsforbundet. Her kan du se den ferske overvåkingsrapporten.