Hjem

Nye nettsider er under utvikling!

Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver er en ideell forening som ble stiftet 31. mars 2003. Odd Henning Stuen er daglig leder og har vært ansatt siden 1. mars 2005. Vassdragsforbundet leier kontorplass hos FMOP på Lillehammer.

Forbundet har nå 64 medlemmer, nærmere bestemt 20 kommuner, 2 fylkeskommuner, 2 fylkesmenn, 3 vassdragsregulanter, 27 bedrifter, avfallsselskaper og interesseorganisasjoner, samt 10 støttemedlemmer.

Se Vassdragsforbundets vedtekter og Medlemsoversikt.

Vassdragsforbundet har dette styret f.o.m. 31. mars 2017:

Yngve Brateng Fjeldstad, Gjøvik kommune – styreleder (1 år)med vara Erik Evenrud, Gjøvik kommune

Kari Svelle Reistad, Hamar kommune – nestleder (2 år) med vara Ole Roger Strandbakke, Ringsaker kommune

Ingunn Synstnes, Sel kommune (1 år) med vara Marit Svanborg, Lesja kommune

Torbjørn Østdahl, GLB (1 år) med vara Trond Taugbøl, GLB

Lars Aashammer, Norsk Protein AS (1 år) med vara Harald Tømmerstigen, Strand Unikorn

Brit Monica Pettersen, TINE (2 år) med vara Inge Morten Haave, GLØR

Bjørnhild Kihle, Oppland Bondelag (2 år) med vara Margrete Nøkleby, Hedmark Bondelag

Ole Morten Fossli, FNF Oppland (2 år) med vara Bjørn FrøsakerFNF Oppland

Kristin Loe Kjelstad, Oppland fylkeskommune (2 år) med vara Hanne Thingstadberget, Hedmark fylkeskommune

Thomas Smeby, FMOP – LA (1 år) med vara Tore Pedersen, FMOP – MA

Kristine Schneede, FMHE – MA (2 år) med vara Lars Martin Hagen, FMHE – LA

Valgkomité: Sigrun Skjelseth, Løten kommune – leder, Ragnhild Skogsrud, FMHE og Brit K. Lundgård, Øyer kommune

Revisor: BDO AS (Gjøvik)

Regnskapsfører: Accountor Gjøvik AS