Beredskap ved ev. algeoppblomstring

2326
0
Algeoppblomstring ved Domkirkeodden i 2019 – foto Bjørnar Fjeldberg

Mange fikk føling med cyanobakterier (blågrønnalger) i Mjøsa sommeren 2019. Vassdragsforbundet i samarbeid med NIVA har også i år anbefalt kommunene rundt innsjøen å lage en plan for hvordan de skal håndtere en eventuell ny oppblomstring. Bakgrunnsinformasjon om temaet, praktiske råd om hvordan man kan overvåke ved badeplassene og hvordan man vurderer risiko med hensyn til bading, er sendt kommunene. Les mer