Årsmøte og Fagdag 2024 – Protokoll og foredrag

193
0

Mjøsa

Se protokollen fra Vassdragsforbundets årsmøte 11. april 2024 her.

Presentasjoner:

Innledningsforedrag om «Verdien av Mjøsa» v/Morten Aas

Ev. omorganisering av vo Mjøsa og Vassdragsforbundet – spørreundersøkelse v/Odd Henning Stuen

Nytt fra vannforvaltningsarbeidet v/Sigrid Hårstad Pålsrud

Mjøsovervåkingen i 2023 – Resultater og analyser v/Jan-Erik Thrane

Nitrogenutfordringer i Innlandet og Oslofjorden v/Sigrid H. Pålsrud og Linn C. M. Rueslåtten

Forskrift om regionale miljøkrav (RMK) i Innlandet v/Ola Hegge