Nytt gjødselregelverk – skjerper spredekravene

321
0

Illustrasjonsfoto: Erling Fløistad, NIBIO

Regjeringen sendte i går forslag til nytt gjødselregelverk ut på høring. Forslaget innebærer en innstramming av spredekravene, der endringene blir innført over åtte år. Det nye regelverket vil kunne bidra til at vi når vannmiljømålene på sikt. https://www.vannportalen.no/aktuelt/2024/nytt-gjodselregelverk