Seminar om Mjøsa – status og historikk

1061
0
Fra Honne har du fin Mjøsutsikt

Hva skjer i Norges største innsjø? Vassdragsforbundet inviterer sammen med Miljødirektoratet og Statsforvalteren i Innlandet til seminar om vannkvalitet og fisk i Mjøsa, på Honne Hotell og Konferansesenter (Biri) torsdag 17. november 2022. 

Temaer er vannmiljøet i Mjøsa, fiskesamfunnet i innsjøen, storauren i Lågen og Mjøsa, lokalt arbeid med fisk og biotoptiltak og NTNU i Mjøsa. 

Her ser du programmet. Påmelding innen 10. november til fmopohs@statsforvalteren.no

Du deltar gratis på seminaret, men ønskes overnatting, må du gjøre avtale med Honne og betale det selv.