Innlegg fra Mjøsa-seminaret

1297
0
Med NIVA på Mjøsa

Tilstanden i Mjøsa v/Jan-Erik Thrane, NIVA

Tiltak i Mjøsa v/Helga Gunnarsdottir, Miljødirektoratet

Miljøgifter i Mjøsa v/Asle Økelsrud, NIVA

Fiskesamfunnet i Mjøsa v/Karl Øystein Gjelland, NINA

Lågåsilda m.m. v/Jon Museth, NINA

Utsetting av storaure v/Ola Hegge, Statsforvalteren i Innlandet

Fisketiltak Hunderfossen v/Trond Taugbøl, Hafslund Eco

Nedvandring Hunderfossen v/Lars Bendixby, Norconsult

Ny manøvrering Hunderfossen v/Frank Jørgensen, NVE

Mjøsauren v/Asbjørn Vøllestad, UiO

Lokalt engasjement v/Per Seeberg og Tore Solbakken, GSFF

Lokalt engasjement v/Inger Lise Willerud, Østre Toten kommune

Oppdrag Mjøsa v/Jørn Wroldsen, NTNU Gjøvik