Utbytterik studietur til vannområde Morsa

956
0
Fangdam i kornåker og Kantskog mot vassdrag – foto Astrid Simengård

Styret i Vassdragsforbundet besøkte tirsdag og onsdag vannområde Morsa, se program. Formålet med studieturen var å høre om det gode vannforvaltningsarbeidet de har drevet med siden 1999 (organisering, temagrupper, medvirkning, forskning, overvåking, tiltaksgjennomføring) og ikke minst se på virkningsfulle tiltak for å redusere avrenning fra jordbruk og spredt bosetting. Morsas solide erfaringer kan vi og andre vannområder lære mye av – deres hjemmeside.