Foredrag fra fagdagen 31.03.2017

2105
0

Her kan du se alle foredragene fra Vassdragsforbundets årsmøte og fagdag på Honne 31. mars 2017. Her kan du se alle foredragene fra Vassdragsforbundets årsmøte og fagdag på Honne 31. mars 2017.

Oppfølging av vannforvaltningsplanen – lokal erfaring v/Eirik Røstadsand, Vestre Toten kommune

Storauren – eksempler på tiltak i Hunderfossen v/Runar M. Rueslåtten, Eidsiva Vannkraft AS

Mulige tiltak for fisken i Lenaelva v/Gaute Thomassen, Fylkesmannen i Oppland

Tiltak i landbruket – ordningen med regionale miljøtilskudd (RMP) v/Thomas Smeby, Fylkesmannen i Oppland og Margrete Nøkleby, Hedmark Bondelag

Mjøsovervåkingen i 2016 v/Jarl Eivind Løvik, NIVA Region Innlandet