Protokoll fra årsmøtet 2020

1686
0

På grunn av koronasituasjonen bestemte Vassdragsforbundets styre å gjennomføre årsmøtet ved avstemning pr epost. Det nye styret og andre vedtak kan du se i protokollen. Vedtektene for Vassdragsforbundet og vannområde Mjøsa er også revidert – se her