Status «Ny Mjøsaksjon»

1854
0
Mjøsa i all sin prakt

Aksjonen (mot miljøgiftene i Mjøsa) har sin bakgrunn i et initiativ fra Gjøvik kommune. Konkrete tiltaksforslag er presentert i Eirik Fjeld sin rapport. Vassdragsforbundet koordinerer arbeidet for å redusere tilførslene av uønskede stoffer lokalt. Vi viser til tidligere saker på hjemmesida vår.

Så langt har Norsk Vann gitt oss verdifulle innspill til hva som er mulig i avløpsrenseanleggene. Nå er vi i dialog med Miljømerking Norge (Svanemerket) om punktene «Forbrukeraksjon» og «Offentlige anskaffelser».