Blågrønnalger i Mjøsa – Beredskap

1609
0
Algeoppblomstring ved Domkirkeodden i 2019 – foto Bjørnar Fjeldberg

Mange fikk føling med cyanobakteriene (blågrønnalgene) i Mjøsa i fjor sommer. Nå anbefaler Vassdragsforbundet i samarbeid med NIVA kommunene rundt innsjøen å lage en plan for hvordan de skal håndtere en eventuell ny oppblomstring. Bakgrunnsinformasjon om temaet, praktiske råd om hvordan man kan overvåke ved badeplassene og hvordan man vurderer risiko med hensyn til bading, er sendt kommunene. Les mer