Algeoppblomstring også i år? Beredskap og ny «alge-app»

1043
0
Algeoppblomstring ved Domkirkeodden i 2019 – foto Bjørnar Fjeldberg

Med erfaring fra oppblomstring av cyanobakterier  (blågrønnalger) i 2019 og 2021, anbefaler Vassdragsforbundet og NIVA, i samråd med Statsforvalteren i Innlandet kommunene rundt Mjøsa å planlegge hvordan man håndterer en eventuell ny oppblomstring. Les mer

Det har dessuten kommet en ny app for registrering av cyanobakterie-oppblomstringer. Dette kan gi rask varsling, samt info om hvor i innsjøen det er alger. Den er tilgjengelig for nedlasting på norsk. Se her