Tiltak for fisken i Lenaelva

936
0
Snart klart for løft ved Kloppen

I går ble 58 tonn gytegrus fordelt på 11 punkter i elva mellom Kraby og Lena, med hjelp av helikopter. Det hele ble ledet av folk fra Norconsult, og ute i elva gjorde en ivrig gjeng fra Lenaelvens Fiskerforening en uvurderlig innsats.

Arbeidet med å bedre forholdene for fisk i Lenaelva er omfattende og startet i fjor. Tiltakene antas ferdig neste år. Østre Toten kommune er prosjektansvarlig. Mye er finansiert med statlige kroner, og resultatet er vel verdt å vise fram, både lokalt og nasjonalt. Vassdragsforbundet applauderer!

Til slutt to bilder fra arbeidet – Helikopter og Dugnadsgjeng.