Mjøsa etter ekstremværet «Hans»

919
0
Illustrasjonsbilde fra tidligere flom i Losna – foto Hold Innlandet Rent

NIVA har laget et notat for Vassdragsforbundet om forholdene etter «Hans». Store mengder partikler, organisk materiale, næringssalter og urenset kloakk ble tilført tilløpselvene og Mjøsa. En spesiell observasjon er at flomvann fra Lågen ser ut til å ha lagt seg inn som en «tunge» på rundt 20 m dyp. Hvordan og i hvilken grad vil alt dette påvirke miljøtilstanden? Se notatet