Tilskudd for å bedre miljøtilstanden i vann

945
0
Behov for biotoptiltak?

Miljødirektoratet utlyser tilskudd for å bedre miljøtilstanden i elver og innsjøer, med søknadsfrist allerede 15. november 2023. Se her! Direktoratet kommenterer at fristen har blitt framskyndet for å raskere kunne behandle søknadene slik at søkerne får en tidligst mulig avgjørelse/utbetaling. Dermed rekker flere å gjennomføre prosjektene i løpet av utbetalingsåret.