Skogsdrift kan påvirke vannmiljøet

763
0
Kjøring påvirker vannmiljøet

Vannregionmyndigheten og vannområder i Innlandet og Viken vannregion ønsker mer kunnskap om hvordan skogbruk påvirker vannforekomster under og etter hogst, og hvilke miljøtiltak som kan hjelpe. NIBIO er nå aktuell med en rapport og nye nettsider om temaet, se her.